Ochrana osobních údajů 

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Jmenuji se Jitka Salačová, IČO 67841830, se sídlem ul. Poštovní 8 Jablonec n/N. 46601 a provozuji webovou stránku www.porozumet-telu.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovány, za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případně další zpracovatele, kteří mi se zpracováváním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracovávání obrátit, můžete mě kontaktovat na tel. čísle 704714868, nebo na e-mail: masaze@porozumet-telu.cz.

 

Prohlašuji

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR a tedy že; budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy a zákonné povinnosti či uděleného souhlasu; plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožním a budu vás podporovat v uplatnění a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěřujete a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů);

*Poskytování služeb, plnění smlouvy

Vaše osobní údaje v rozsahu; jméno a příjmení, rodné číslo, adresa bydliště a jiné osobní údaje potřebné k měření přístrojem ACU-M a k plnění smlouvy.

V případě firemního nákupu i jako podnikatel ještě IČO, DIČ a číslo účtu k zasílání přístupů do aplikací.

*Vedení účetnictví

Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

*Marketing – zasílání newsletterů

Vaše osobní údaje (email a jméno), pohlaví, na co klikáte v emailu, kdy je nejčastěji otevíráte a využíváte za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás moje novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

*Pokročilý marketing na základě souhlasu

Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžu zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít emailovou adresu např. pro cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. To lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

*Fotografická dokumentace

 

Živé akce např. semináře, ozdravné pobyty atd. mohu použít vaše fotografie, videa nebo písemné reference na svých stránkách jen s vámi uděleným souhlasem a to do doby než tento souhlas odvoláte. Ten lze kdykoli odvolat prostřednictvím kontaktních údajů. Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

 

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

 

Chráním vaše osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je jako kdyby byly moje vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů; zejména:

*Zabezpečeným přístupem do mého počítače (zabezpečeno heslem).

*Zabezpečeným přístupem do mého telefonu (zabezpečeno heslem a čtečkou otisku prstu).

*Zabezpečeným přístupem do mých e-mailových schránek (zabezpečeno uživatelským jménem a heslem).

*Zabezpečeným přístupem do aplikací na e-mailovou rozesílku (zabezpečeno jménem a heslem).

*Zabezpečeným přístupem do fakturačních systémů (zabezpečeno jménem a heslem).

*Pravidelnou aktualizací softwaru.

*Bezpečně uzamčenou provozovnu (zabezpečeno ochranným zámkem u hlavních dveří budovy, mříže a kamerový systém).

 

Předání osobních údajů třetím osobám

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit a na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

SmartSelling a.s. – ul. Netroufalky 797/5, 62500 Brno, Česká republika

SmartSelling a.s. DIČ: CZ29210372 (aplikace pro webovou komunikaci a fakturaci).

Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F.

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA94043, USA. Google analytics 360.

 

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám, že v takovém případě při výběru budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těch práv využít, prosím kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: masaze@porozumet-telu.cz.

 

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 14 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení).

 

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodám/pošlu ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme/potřebuji alespoň 30 dní.

 

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vašim dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci tyto údaje za každou cenu uchovávat ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje od sebe/ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji/potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsem vázána povinností; např. evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na váš email.

 

 

 

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu ráda pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

 

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty se službami vám zasílám jste-li můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 

Mlčenlivost

Dovoluji si vás ujistit, že moji spolupracovníci kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejíchž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018.